Flytta ihop med en partner

Posted by on


Det är fantastiskt att flytta ihop med den du älskar. Men för att romantiken inte ska slockna är det bra att prata om och planera vissa saker kring flytten och det gemensamma hushållet. Det är många bråk som går att undvika på det sättet. Att flytta ihop med din käraste är något fantastiskt tillsammans med flyttfirma i malmö. Men för att få en bra start på det gemensamma livet är det en fördel att ni har gjort vissa förberedelser. Det är en stor grej i många avseenden att slå ihop två bohag till ett. Men det finns några saker som är bra att tänka på för att undvika vissa missöden i framtiden.

Prata om det gemensamma hushållets ekonomi
Det är lätt hänt att fastna i själva flytten eller online casino och den gemensamma bostaden. Men samtidigt som ni flyttpackar är det viktigt att diskutera igenom vissa saker. Genom att prata om olika praktiska saker får ni snabbt en uppfattning om ni är redo att faktiskt bo tillsammans. En sådan sak är att prata om pengar. Innan ni ska flytta är det bra att båda är överens om hur alla utgifter för boendet ska betalas. Ett alternativ är att dela på allting lika eller dela upp utgifterna procentuellt. Ett tips är att ni införskaffar ett gemensamt konto dit ni kan föra över en given summa var varje månad och sedan betala alla gemensamma kostnader därifrån. Ett annat alter

Flytta alla saker

nativ är att ha en helt gemensam ekonomi. Det finns en rad olika hjälpmedel som går att använda när hushållsekonomin ska planeras.

Planera praktiska saker
När du ska flytta ihop med din partner är det bra att veta varför ni faktiskt flyttar ihop. Att flytta och bo ihop för att det ska bli billigare är sällan en anledning som får kärleken att blomstra. Att börja diskutera och bråka om kläder som ligger på golvet och om pengar kan ta död på romantiken direkt. Därför är det även viktigt att ni är överens om praktiska saker och vet vem det är du flyttar ihop tillsammans med. Exempelvis är det en fördel att redan innan flytten ha bestämt hur ofta ni ska städa, hur planeringen av matinköp och matlagning ska gå till och så vidare.

Sambolagen och samboavtal
När du flyttar ihop med en annan person innebär det att ni blir sambor och kan spela äventyrsspel på casino tillsammans. Då gäller sambolagen. Det innebär att allt ni införskaffar för gemensamt bruk ska delas lika på om ni mot förmodan väljer att separera senare. Det gäller oavsett vem som har betalat för sakerna. Om ni inte vill att allt ska delas lika behöver ni upprätta ett samboavtal. Detta är viktigt att tänka på även om det känns som att ni aldrig kommer att flytta isär eller bråka om prylar. Det är när ni är kära som dessa saker ska kommas överens om. När separationen är ett faktum är det sällan en bra idé att börja bestämma sådant.